FRÅN BRA TILL VÄRLDSKLASS.

Ett nytt resultat kräver alltid ett annorlunda beteende,
men ingenting sker av sig själv.

Beteendeförändring och resultatförbättring.

Ett nytt resultat kräver alltid ett annorlunda beteende men ingenting sker av sig själv. Om du gör som du alltid har gjort kommer du också få det du alltid har fått.

Globalisering, digitalisering och urbanisering förändrar vår omvärld. Vi lever i ett förtroendesamhälle där produkter och tjänster blir alltmer lika, samtidigt som kunderna blir mer illojala. Det som inte utvecklas kommer per automatik, över tid, att avvecklas. Sitter du i förarsätet och leder utvecklingen, eller i passagerarsätet och agerar reaktivt?

Det övergripande syftet med Framgångsrik Försäljning är att ge dig den insikt, energi och konkreta verktyg som krävs för att skapa varaktiga beteendeförändringar och därmed fortsatt resultatförbättring. Ett högt kundfokus är en förutsättning för en framgångsrik nykundsbearbetning, ökad lönsamhet och viktigaste av allt – säkerställa nöjda kunder och en hög kundlojalitet.