CHEFSUTBILDNING FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Traditionellt följer chefer upp sina medarbetare utifrån resultat och mätbara prestationer. Ett betydligt mer framgångsrikt vägval är att ge chefen kunskap och konkreta verktyg i hur de ska coacha och stötta medarbetarnas beteende mot kunder och kollegor. Rätt beteende leder alltid till önskat resultat. Ledarskapsversionen av Framgångsrik Försäljning syftar till att utveckla chefernas coachande förhållningssätt samt underlätta uppföljnings- och implementeringsprocessen, av den utbildningsinsats som genomförs med Framgångsrik Försäljning.

 

Chefernas engagemang, coachning och uppföljning är av avgörande betydelse för att uppnå önskade beteendeförändringar hos medarbetarna och därmed önskad resultatförbättring och viktigast av allt – nöjda kunder och nöjda medarbetare.

ANLITA OSS
REFERENSER