TEAMET

INGELA LINDAHL

Styrelseordförande

 

Ingela arbetar till vardags som försäljningschef på Elite Grand Hotel i Norrköping och Elite Stora Hotellet i Linköping. Ingela har arbetat 20 år inom försäljning och marknadsföring. Ingela har en unik kompetens inom strategiskt relationsbyggande.

TEAMET

LINDA HALLGREN

Researcher och administration

 

Linda är utbildad beteendevetare vid Linköpings universitet och har en fil.kand. med psykologi som huvudämne. Linda har även en masterexamen i HRM/HRD med inriktning mot strategi, marknad och ekonomi. Linda har en pragmatisk ingång när hon omsätter teori till värdefull praktik.

TEAMET

ROBIN BJÖRK

Marknadsansvarig och digital utvecklare

 

Robin är en grafisk mästare med framtidsvisioner och ett digitalt kunnande i särklass, som sätter Framgångsrik Försäljning och varumärket Johan Lindahl i framkant.

TEAMET

INGELA LINDAHL

Styrelseordförande

 

Ingela arbetar till vardags som försäljningschef på Elite Grand Hotel i Norrköping och Elite Stora Hotellet i Linköping. Ingela har arbetat 20 år inom försäljning och marknadsföring. Ingela har en unik kompetens inom strategiskt relationsbyggande.

TEAMET

LINDA HALLGREN

Researcher och administration

 

Linda är utbildad beteendevetare vid Linköpings universitet och har en fil.kand. med psykologi som huvudämne. Linda har även en masterexamen i HRM/HRD med inriktning mot strategi, marknad och ekonomi. Linda har en pragmatisk ingång när hon omsätter teori till värdefull praktik.

TEAMET

ROBIN BJÖRK

Marknadsansvarig och digital utvecklare

 

Robin är en grafisk mästare med framtidsvisioner och ett digitalt kunnande i särklass, som sätter Framgångsrik Försäljning och varumärket Johan Lindahl i framkant.

REFERENSER