VÄRDEGRUND

 

 

Framgångsrik Försäljning utgår ifrån individen och gör inte skillnad på människor utifrån kön, bakgrund, politisk ställning, religion eller sexuell läggning. Den största skillnaden finns alltid mellan individer och inte mellan olika grupper av människor. Samtidigt är det viktigt att våga belysa och motarbeta människors fördomar, etiketter och generaliseringar. Likheterna mellan människor är fler än olikheterna.

REFERENSER